UKB Home Katalóg UKB Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
Generálny katalóg
Generálny katalóg General Catalogue
A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   W   X   Z   Ž   z-za výr   za vys-zacharov   zacharova-zahorn   zahoro-zajn   zajo-základy q   základy r-zakq   zakr-zao   zap-zariw   zarix-zat   zau-zbierk   zbierka-zbq   zbr-zei   zej-zelleq   zeller-zemh   zemi-zg   zh-zij   zik-zim   zin-zlatd   zlaté-zoer   zoes-zos   zoš-zprav   zpráva-zubd   zube-zver   zvera-zž  

zeller a-d   zeller e-j   zeller k-z   zelliger   zelliger jozef   zelm   zelník   zelník jaroslav   zem   zeman   zeman františek   zeman fri-j   zeman jan   zeman jiří   zeman josef   zeman josef geodézia   zeman josef lekárstvo   zeman karel   zeman l-m   zeman milan   zeman o-p   zeman otakar   zeman p-u   zeman v-z   zeman vladimír   zeman vojtěch   zemánek   zemánek františek   zemánek j-z   zemaníková   zemanová   zemanová jana   zemanová jan ruština   zemanová jarmila   zemanová l-z   zemanovský alfréd   zemb-zemd   země   zemědělská   zemědělské   zemědělské stroje   zemědělsko   zemědělství   zemek   zemek metoděj   zemek oldřich   zemepis   zeměpis české učebnice   zeměpis uč osnovy   zeměpis pro   zeměpis světa   zeměpis a-z   zeměpis fysický   zeměpis hospodář   zeměpis ilustr   zeměpisné  
                                       šípka vpravo  +1  +5  +10  +25  0000001.jpg               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO dozadu e-KNIHY
obrázok nedostupný
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.
obrázok nedostupný