UKB Home Katalóg UKB Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
Generálny katalóg
Generálny katalóg General Catalogue
A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   W   X   Z   Ž   z-za výr   za vys-zacharov   zacharova-zahorn   zahoro-zajn   zajo-základy q   základy r-zakq   zakr-zao   zap-zariw   zarix-zat   zau-zbierk   zbierka-zbq   zbr-zei   zej-zelleq   zeller-zemh   zemi-zg   zh-zij   zik-zim   zin-zlatd   zlaté-zoer   zoes-zos   zoš-zprav   zpráva-zubd   zube-zver   zvera-zž  

zbierka   zbierka e-o   zbierka p   zbierka z   zbierka r-t   zbierka u   zbierka úloh   zbierka z matematiky   zbierka z vyššej mat   zbierka v-ž   zbierka a-z   zbierska   zbihlej   zbin   zbior   zbir   zbirnik   zbirnyk a-z   zbirovský miroslav   zbo   zbor   zboray   zboray ladislav   zbořil   zbořil františek   zborník   zborník a-č   zborník d-f   zborník g-j   zborník k-l-m   zborník materiálov   zborník mati n   zborník noriem   zborník o   zborník p-po   zborník prác   zborník pre   zborník prednášok   zborník prej r   zborník referátov   zborník rev s   zborník statí   zborník š-u   zborník v   zborník vybraných   zborník z   zborník za-ž   zborník a-z   zborov   zborovjan   zborovjan julo   zbory a-z   zbož  
                                       šípka vpravo  +1  +5  +10  +25  0000001.jpg               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO dozadu e-KNIHY
obrázok nedostupný
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.
obrázok nedostupný