UKB Home Katalóg UKB Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
Generálny katalóg
Generálny katalóg General Catalogue
A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   W   X   Z   Ž   z-za výr   za vys-zacharov   zacharova-zahorn   zahoro-zajn   zajo-základy q   základy r-zakq   zakr-zao   zap-zariw   zarix-zat   zau-zbierk   zbierka-zbq   zbr-zei   zej-zelleq   zeller-zemh   zemi-zg   zh-zij   zik-zim   zin-zlatd   zlaté-zoer   zoes-zos   zoš-zprav   zpráva-zubd   zube-zver   zvera-zž  

základy r   základy s   základy st   základy su š   základy t   základy techniky   základy techno   základy teo   základy u-v   základy vš-vy   základy výr   základy vyšš   základy z   základy ž   základy a-z   zako   zaklin   zákon a-n   zákon o a-g   zákon o h-n   zákon o o   zákon o p   zákon o r   zákon o s   zákon o š-t   zákon o u   zákon o z   zákon p-ž   zákon a-z   zákon b-k   zákon l-n   zákon o-s   zákon t   zákon u-ž   zákoník   zákoník a-z   zákonitosti   zákonné   zákonník   zákonník a-z   zákono   zakonomernosti   zákony   zákony n-o   zákony p-ž   zákony a-z   zákony k-l   zákony m-p   zákony r-ž   zákonyi ferenc   zakopal   zakos   zakožurnikova marija leonidovna  
                                       šípka vpravo  +1  +5  +10  +25  0000001.jpg               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO dozadu e-KNIHY
obrázok nedostupný
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.
obrázok nedostupný