UKB Home Katalóg UKB Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
Generálny katalóg
Generálny katalóg General Catalogue
A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   W   X   Z   Ž   f-fabrx   fabry-fajš   fajt-fandlx   fandly-farr   fars-fax   fay-fedorov   fedorova-fejey   fejez-felix joy   felix joz-ferč   ferd-ferq   ferr-feud   feue-ficg   fich-fik   fil-filn   filo-finm   finn-fischer l   fischer m-fit   fiu-fleh   flei-flor   flora-fodoq   fodor-foldesh   foldesi-fonter   fontes-forq   forr-fotq   fotr-francd   france-franck d   francke-franke   franke-frd   fre-freo   frep-frič   frid-friedrh   friedri-ford   froe-fryb   fryc-fuehm   fuehn-fum   fun-fusš   fust-fz  

fiu   fiz   fizika   fizika v maďarčine   fizika v maďarčine fizika   fizika v maďarčine fizika i   fizika v maďarčine fizika a   fizika v maďarčine fizika i pre   fizika v maďarčine élo   fizika v ruštine   fizika v ruštine eksperimentaľnaja   fizikai   fizio   fizyka   flach   flacius matthias   flajšhans václav   flajšhans václav odkazy   flak   flake otto   flammarion camille   flammarion camille české preklady   flammarion camille maďarské preklady   flammarion camille nemecké preklady   flan   flanz artur   flanz artur nemecké preklady   flat   flaubert gustave   flaubert gustave slovenské preklady   flaubert gustave české preklady   flaubert gustave maďarské a nemecké preklady   flaubert gustave ruské preklady   flaubert gustave o ňom   flea   flégl emil   flégl josef   flégl václav  
                                       šípka vpravo  +1  +5  +10  +25  0000001.jpg               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO dozadu e-KNIHY
obrázok nedostupný
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.
obrázok nedostupný