UKB Home Katalóg UKB Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
Generálny katalóg
Generálny katalóg General Catalogue
A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   W   X   Z   Ž   e-ecj   eck-edich   edici-efš   eft-ehr   ehs-einš   eint-ekonomic   ekonomič-eld   ele-elementr   elements-elll   ellm-emk   eml-encyj   encyk-engelr   engels-engleq   engler-eo   ep-erb   erc-erh   eri-értesítoi   értesítój-esš   est-euk   eul-evk   evl-ež  

értesitoje   értesitoje besztercebányai   értesitoje budapesti   értesitoje csiksomlyói   értesitoje eperjesi   értesitoje érsekújvári   értesitoje gyóri   értesitoje kassa-i   értesitoje késmárki   értesitoje kormocbánya   értesitoje moder   értesitoje nyitra-i   értesitoje pozsony-i   értesitoje rimamurány   értesitoje szakolcza-i   értesitoje trencsén-i   értesitoje zólyom-i   értesitvénye   erti   ertl   ertl heribert   ertl václav   ertm   erxleben albrecht   erz   erzählungen   erziehung   esau ben naphtali   esch   esche   eschenburg johann joachim   escher   escholier raymond   eschl   eschstuth nataly   escl   eseje   esmarch johannes friedrich august   esmarch karl   esp   espe werner   esperanto   espina antonie   ésprit   ess   essai   essays   essen   esser bruno   essi   esso józsef  
                                       šípka vpravo  +1  +5  +10  +25  0000001.jpg               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO dozadu e-KNIHY
obrázok nedostupný
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)








Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.
obrázok nedostupný