UKB Home Katalóg UKB Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
Generálny katalóg
Generálny katalóg General Catalogue
A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   W   X   Z   Ž   č-čaj   čak-čapek k   čapek l-čd   če-čechov   čechova-čeo   čep-čern   čern-černy c   černy č-čeru   červ-českoslovakija   českoslovanska-četh   četi-čisln   čislo-čj   čk-čt   ču-čž  

černy čestnír   černý františek   černý gabriel   černý ján   černý jaroslav   černý jindřich   černý jiří   černý josef   černý karel   černý ladislav   černý ludvík   černý miroslav   černý oldřich   černý pavel   černý rudolf   černý stanislav   černý václav   černý věnceslav   černý viliam   černý vladimír   černý walter   černý zdeněk   černych   černyj   černyš   černyšev   černyševskij nikolaj gavrilovič zobrané spisy   černyševskij nikolaj gavrilovič vybrané spisy   černyševskij nikolaj gavrilovič jednotlivé diela   černyševskij nikolaj gavrilovič slovenské preklady   černyševskij nikolaj gavrilovič čes preklady   černyševskij nikolaj gavrilovič preklady v ostat rečiach   černyševskij nikolaj gavrilovič o ňom   čero   čeřovský   čerpadla   čertkov  
                                       šípka vpravo  +1  +5  +10  +25  0000001.jpg               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO dozadu e-KNIHY
obrázok nedostupný
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.
obrázok nedostupný