UKB Home Katalóg UKB Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
Generálny katalóg
Generálny katalóg General Catalogue
A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   W   X   Z   Ž   č-čaj   čak-čapek k   čapek l-čd   če-čechov   čechova-čeo   čep-čern   čern-černy c   černy č-čeru   červ-českoslovakija   českoslovanska-četh   četi-čisln   čislo-čj   čk-čt   ču-čž  

čislo   čistenie   čistjakov   čistjakov s-v   čistota   čistov   čišinski jakub   čišinski jakub o ňom   číšník   čit   čítanie   čítanie študujúcej mládeže   čítanie biblické   čítanie nedeľné   čítanka v slovenčine   čítanka základné školy   čítanka ľudové školy   čítanka meštianske školy   čítanka národné školy   čítanka prostonárodnie školy   čítanka všeobecné školy   čítanka základné školy2   čítanka stredné školy   čítanka gymnáziá   čítanka jedenásťročné   čítanka odborné   čítanka všeobecno-vzdelávacie školy   čítanka výberové   čítanka vysoké školy   čítanka abstinentská v slovenskom jazyku   čítanka mravná   čítanka v češtine   čítanka v češtine základné školy   čítanka v češtine národné školy   čítanka v češtine obecné školy   čítanka v češtine zdš   čítanka v češtine stredné školy   čítanka v češtine gymnáziá   čítanka v češtine odborné školy   čítanka v češtine učiteš ústavy   čítanka v češtine všeobecnovzd školy   čítanka v češtine vysoké školy   čítanka slovenksá   čítanka slovanské čítanky   čítanky   čiu   čiž   číž ján   čížek   čížek f-j   čížek k-p   čížek r-z   čižik   čižik vladimír   čížková   čižm   čižmárik   čižmárik rudolf   čižmarov   čižov  
                                       šípka vpravo  +1  +5  +10  +25  0000001.jpg               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO dozadu e-KNIHY
obrázok nedostupný
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.
obrázok nedostupný