UKB Home Katalóg UKB Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
Generálny katalóg
Generálny katalóg General Catalogue
A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   W   X   Z   Ž   č-čaj   čak-čapek k   čapek l-čd   če-čechov   čechova-čeo   čep-čern   čern-černy c   černy č-čeru   červ-českoslovakija   českoslovanska-četh   četi-čisln   čislo-čj   čk-čt   ču-čž  

če   čebotarev   čebotarev boris   čebotarev vladimir p   čeby   čech   čech eduard   čech eduard český matematik   čech eduard český matematik preklady   čech emerich   čech emerich anglic prekl   čech františek   čech jiří   čech josef   čech leander   čech svatopluk   čech svatopluk vybrané spisy   čech svatopluk jednotlivé diela   čech svatopluk nový   čech svatopluk výlety   čech svatopluk slovenské preklady   čech svatopluk o ňom   čech václav   čechák   čecho   čechoslovackaja   čechoslovák   čechov anton pavlovič zobrané spisy   čechov anton pavlovič vybrané spisy   čechov anton pavlovič jednotlivé diela   čechov anton pavlovič slovenské preklady   čechov anton pavlovič slovenské preklady jednotlivé diela   čechov anton pavlovič české preklady   čechov anton pavlovič české preklady vybrané spisy   čechov anton pavlovič české preklady jednotlivé diela   čechov anton pavlovič preklady iné   čechov anton pavlovič o ňom   čechov michail pavlovič  
                                       šípka vpravo  +1  +5  +10  +25  0000001.jpg               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO dozadu e-KNIHY
obrázok nedostupný
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.
obrázok nedostupný