UKB Home Katalóg UKB Lístkový katalóg periodík Predmetový katalóg do r.1952 Predmetový katalóg 1953-62 Predmetový katalóg 1963-84 Emlerov katalóg
Generálny katalóg
Generálny katalóg General Catalogue
A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   W   X   Z   Ž   č-čaj   čak-čapek k   čapek l-čd   če-čechov   čechova-čeo   čep-čern   čern-černy c   černy č-čeru   červ-českoslovakija   českoslovanska-četh   četi-čisln   čislo-čj   čk-čt   ču-čž  

čapek l   čapek miroslav   čapek stanislav   čapek václav   čapek vratislav   čapek vratislav preklady   čapek chod karel matej   čapek chod karel matej jednotlivé diela   čapek chod karel matej romanetto   čapek chod karel matej preklady   čapka   čapková   čapková helena   čaplovič ján   čaplovič ján knihovník riaditeľ UK   čaplovič vavrinec z jasenovej   čapo   čar   čarek jan   čarek jan preklady   čarek jiří   čarnogurská   čarskaja jidija aleksejevna sloven prekl   čarskaja jidija aleksejevna české prekl   čársky   čársky konštantín   čarušin jevgenij ivanovič   čas   časopis   časopis numismatický   části   částková   častuška russkaja   čaš   čatár   čavčavadze   čavo   čaz   čchi   čchikvadze viktor michajlovič  
                                       šípka vpravo  +1  +5  +10  +25  0000449.jpg               OBJEDNÁVKA VÝPOŽIČKY ALEBO dozadu e-KNIHY
obrázok nedostupný
Údaje o knihe
(na lístku vpravo hore, napr. 22 B 34567)
Údaje o čitateľovi

(číslo preukazu UKB)


Objednávka
VÝPOŽIČKA EoD  


Upozornenie:
Publikáciu možno objednať aj ako e-Knihu. Služba dozadu (eBook on Demand) poskytuje aj OCR prevod dokumentu do plného textu. Digitalizujú sa len publikácie voľné v zmysle autorského zákona (vydané do r. 1936). Za túto službu sa platí podľa medzinárodne platného cenníka (cca. EUR 15+). Publikácie vydané do roku 1953 možno študovať iba prezenčne.
obrázok nedostupný